• Świetlica szkolna „Słoneczko” jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły. Jej głównym celem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Nasze motto brzmi „Dobrze, że Jesteś”.

    Uczniowie naszej świetlicy mogą miło spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje oraz czas po lekcjach. Staramy się, aby każde dziecko w świetlicy czuło się dobrze i z przyjemnością do nas wracało!

    Organizujemy zajęcia, które rozwijają zarówno zainteresowania jak i zamiłowania każdego dziecka. W świetlicy szkolnej prowadzone są różnorodne zajęcia według programów własnych:

    - „Kalejdoskop uczuć i emocji”,

    - „ABC dobrego wychowania – nauka grzeczności”,

    -  „Tyle możemy, ile umiemy” - zastosowanie przysłów i powiedzeń w zajęciach

       świetlicowych, 

    - „Magia chemii”,

    - „Spójrz inaczej” - promowanie zachowań prospołecznych, niwelowanie agresji

      (metoda ART),

    - „Bez złości, mamy więcej radości” -  zajęcia socjoterapeutyczne,

    - „Kim będę w przyszłości?” - zajęcia w ramach realizacji doradztwa zawodowego  (święta nietypowe, poznawanie zawodów).

     

    Dzieci biorą udział w  ogólnopolskich programach i projektach edukacyjnych, m.in. „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Zdrowo jem, więcej wiem” , „Czytanie ma moc”, „Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość?”, „Mistrzowie planowania. Jak zrealizować pomysł?”.

    Czas w świetlicy nie jest czasem zmarnowanym. Dzieci mogą rozwijać się manualnie, muzycznie, odkrywając w sobie artystów, ruchowo oraz grając w gry planszowe - co uwielbiają. Wszystkie zajęcia kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci dużo czasu spędzają na świeżym

     

     powietrzu. Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy i podchodzimy do niego w sposób indywidualny. Kładziemy nacisk na integrację

     

     grupy świetlicowej oraz na rozwijanie postaw prospołecznych. W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci znajdują wielu przyjaciół

     

     oraz uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

   • Lista galerii

    brak danych