• EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024 r.
       

     Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

      

     TERMINY:

     Daty egzaminów w terminie głównym zaplanowano następująco:

     • 14 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
     • 15 maja 2024 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
     • 16 maja 2024 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.
      

      

      

     Więcej informacji o egzaminie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
      
     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/