• EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023 r.
       

     Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

      

     TERMINY:

     Daty egzaminów w terminie głównym zaplanowano następująco:

     • 23 maja 2023 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
     • 24 maja 2023 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
     • 25 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.
      

     Ósmoklasiści poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2023 r.

      

     Więcej informacji o egzaminie na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
      
     https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/