• Projekt pn.

    „Akademia wzorowej edukacji”

    Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

    Partner: Gmina Miasto Elbląg

    Okres realizacji: 02.01.2021- 30.09.2023

     

    Wartość projektu: 5 783 368,04 zł

    Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) - 5 289 288,04 zł

    Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 zł

     

    Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:

    Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu

    Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu

    Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu

    W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

    Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową.

    Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w Centrum Spotkań Europejskich Światowid” w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu.

    W projekt zostanie zaangażowanych 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe.

    Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. „Akademia dla rodziców” – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju.

    W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie.