•    

    Elbląskie szkoły zaczęły powstawać na początku XIV wieku, w niecałe sto lat od założenia miasta w 1237 roku. Początkowo były to placówki parafialne, a w późniejszych latach również szkoły świeckie, prywatne, miejskie lub państwowe. Budynek, który obecnie funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa nr 8, powstał w 1891 roku, właśnie na potrzeby szkoły parafialnej (Marienschule).

     

    Pierwsze zajęcia w Szkole Podstawowej nr 8 przy ulicy Szańcowej odbyły się 1 października 1948 r. Szkoła liczyła wówczas jedynie cztery oddziały, w których pracę podjęło troje nauczycieli. W roku szkolnym 1951/1952 Wydział Oświaty zezwolił na uruchomienie klasy siódmej.

     

    Dnia 1 września 1963 r. rozpoczęto pracę w odnowionej i wyremontowanej szkole w 21 oddziałach i 768 uczniami. Dnia 15 maja 1975 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Staszica. Z tej okazji Komitet Rodzicielski ufundował placówce sztandar. W 1982 r. podjęto decyzję, że corocznie 15 maja społeczność szkolna będzie obchodzić Dzień Patrona. Dnia 30 marca 1996 r. oddano do użytku szkoły nowoczesną halę sportową. Była to najnowocześniejsza szkolna sala gimnastyczna w istniejącym wówczas województwie elbląskim.

     

    Obiekt dysponuje imponującą bazą lokalową:

    • obiekty sportowe i sportowo-rekreacyjne;
    • halę sportową z trybunami przystosowanymi do organizowania turniejów sportowych;
    • bieżnię z nawierzchnią tartanową;
    • rozbieg do skoku w dal z nawierzchnią tartanową;
    • boisko ze sztuczną nawierzchnią przeznaczone do gry w tenisa ziemnego, piłkę ręczną i piłkę nożną;
    • wyremontowane sale lekcyjne zaopatrzone w urządzenia audiowizualne;
    • pracownię językową wyposażoną w sprzęt do nauki języków obcych;
    • nowoczesną salę komputerową;
    • świetlicę szkolną oraz socjoterapeutyczną.

     

    Od 2004 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Alicja Bałchan, której przyświeca idea słów wypowiedzianych przez samego patrona naszej szkoły Stanisława Staszica: „Dobre nauczanie i wychowanie dzieci jest najważniejszą sprawą kraju, gdyż od niej zależy wartość obywatela, użyteczności ludu, szczęśliwość, ukształtowanie i zacność rodu ludzkiego”.