• Opłaty za obiady

    • Wpłata tylko na konto bankowe:

     95 1020 1752 0000 0102 0231 2817

     w tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

     Za datę przelewu uznaje się wpływ środków na konto szkoły.

     Od września 2022r. stawka za obiady dla dziecka wynosi: 5,00 zł, dla nauczyciela 11,00 zł

      

     Regulamin_korzystania_ze_stolowki_szkolnej_w_SP8.docx