• Placówka liczy 38 pracowników, w tym 26 nauczycieli. Uczęszcza do niej 180 uczniów. SP nr 8 jest jedną z najmniejszych placówek w mieście. I to jest zaleta! Ogromnym atutem szkoły jest poczucie bezpieczeństwa uczniów. Placówka jest mała (9 oddziałów), dlatego żadne dziecko nie jest anonimowe, nauczyciele znają wszystkich uczniów.

    Szkoła zapewnienia dowozy dzieciom z gminy Elbląg.
    Wszystkie dzieci potrzebujące opieki wychowawczej korzystają ze świetlicy szkolnej w godzinach 6.15 -16.00, biorą udział w różnorodnych zajęciach: żywego słowa, umuzykalniających, ekologicznych, plastyczno – technicznych oraz w ogólnorozwojowych. W godzinach 16.00 – 19.00 w szkole funkcjonuje świetlica popołudniowa (socjoterapeutyczna). Celem działania świetlicy jest m.in. łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania, a przede wszystkim poprawienie funkcjonowania emocjonalnego poprzez stworzenie atmosfery bezpieczeństwa w grupie. Kazdy uczeń otrzymuje bezpłatnie owoce i mleko, a wszystkim chętnym i potrzebującym szkoła zapewniauczniom dożywianie w formie dwudaniowych obiadów.

    Uczniowie mogą uczyć się w nowoczesnych, dostosowanych do ich potrzeb warunkach - wzbogacanie bazy szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne (tablice multimedialne, projektory, laptopy, telewizory LCD, tablety, roboty multimedialne, podłączenie do Internetu, ). Bardzo dobra baza dydaktyczna i doskonała baza sportowa – zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w profesjonalnej hali sportowej z węzłem sanitarnym . Dodatkową zaletą naszej hali sportowej jest gabinet gimnastyki korekcyjnej, wyposażony w fachowy sprzęt, ułatwiający eliminowanie wad postawy.