• Dyrektor:

    Bałchan Alicja

     

    Wicedyrektor:

    Górniak Alicja

     

    Kierownik świetlicy:

    Gołębiowska Jolanta

     

    Edukacja wczesnoszkolna:

    Derwińczuk Joanna

    Malec Joanna

    Piotrowicz-Chont Ala

     

    Język polski:

    Staniszewska Emilia

    Tałuć Urszula

     

    Języki obce:

    Gilbas Anna

    Kaszuba Alicja

    Kwidzińska Anna

     

    Matematyka:

    Górniak Alicja

    Sadlińska Iwona

     

    Historia:

    Derwińczuk Joanna

    Jażdżyński Adam

     

    Wiedza o społeczeństwie:

    Derwińczuk Joanna

     

    Biologia, geografia i przyroda:

    Skonieczna Marzena

     

    Informatyka:

    Sadlińska Iwona

    Szczepańska Dorota

     

    Fizyka i chemia:

    Szwemińska Katarzyna

     

    Muzyka:

    Kamecka Iwona

     

    Plastyka i technika:

    Kamecka Iwona

    Piotrowicz-Chont Ala

     

    Wychowanie fizyczne:

    Jażdżyński Adam

    Kamecka Iwona

     

    Gimnastyka korekcyjna:

    Jażdżyński Adam

     

    Religia:

    Mucha Agnieszka

     

    Wychowanie do życia w rodzinie:

    Skonieczna Marzena

     

    Edukacja dla bezpieczeństwa:

    Pielak Alicja

     

    Doradztwo zawodowe:

    Zagulska-Narwojsz Agnieszka

     

    Nauczyciele wspomagający:

    Myślińska Mariola

    Szczepańska Dorota

     

    Biblioteka:

    Staniszewska Emilia

     

    Świetlica:

    Gołębiowska Jolanta

    Knapik Bożena

    Mienicka Ewa

    Skonieczna Marzena

    Szwemińska Katarzyna

    Zagulska-Narwojsz Agnieszka

     

    Pedagog/Psycholog:

    Mienicka Ewa (pedagog)

    Radzińska Marta (psycholog)

     

    Logopeda:

    Zagulska-Narwojsz Agnieszka