• W związku z panującą pandemią wirusa SARS-Cov-2 i w celu zapewnienia bezpieczeństwa w naszej szkole obowiązują poniższe obostrzenia:

    - noszenie maseczek w częściach wspólnych takich jak korytarze i toalety,

    - spędzanie przerw w gabinetach klasowych (każda klasa w swoim gabinecie),

    - rozdzielenie przerw klas starszych i młodszych,

    - ograniczenie ilości osób przebywających w budynku szkoły (odprowadzanie i odbieranie dzieci z korytarza przy wejściu).


     Polecamy zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa tutaj.