foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

standardowy plan terapii logopedycznej

logopedia lettere str

 

Po przeprowadzonej diagnozie i zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia logopedyczne, następuje rozpoczęcie procesu terapeutycznego. Każde zajęcia prowadzone są, najczęściej, według poniższych wytycznych:

 

  • ćwiczenia oddechowe: wyrabianie prawidłowego nawyku oddychania, wydłużanie fazy wydechowej;
  • ćwiczenia fonacyjne: prawidłowe wydobycie głosu, rozluźnienie aparatu artykulacyjnego, modulowanie siły natężenia głosu;
  • ćwiczenia słuchowe: trening słuchu fizjologicznego i fonematycznego;
  • ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych: trening motoryczny artykulatorów;
  • ćwiczenia artykulacyjne: wywoływanie brakujących lub zniekształconych głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach, logotomach, wyrazach, parach wyrazów, zdaniach, nauka wierszy i innych tekstów z nasileniem głoski ćwiczonej, aż do uzyskania poprawnej wymowy w swobodnych wypowiedziach (mowie spontanicznej);
  • ćwiczenia leksykalne: rozwijanie zasobu słownictwa oraz mowy opowieściowej poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, wysłuchanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne;
  • ćwiczenia logorytmiczne: zabawy słowno - muzyczno - ruchowe utrwalające efekty terapii.

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr