foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

PROJEKT ZREALIZOWANY:

Projekt eTwinning

The encoded plant

 

etwinning

 

 

Projekt zdobył EUROPEJSKĄ ODZNAKĘ JAKOŚCI

 

encoded plant

 

PROJEKT ZREALIZOWANY:

Projekt eTwinning

Sharnig Christmas Wishes

W listopadzie i grudniu 2017 r. nasza szkoła wzięła udział w projekcie "Sharing Christmas Wishes". Uczestniczyło w nim 15 szkół z całej Europy, m.in. Polska, Rumunia, Włochy, Hiszpania, Grecja, Portugalia, Czechy, Turcja i Wielka Brytania. Uczniowie samodzielnie tworzyli kartki bożonarodzeniowe, pisali życzenia, które były następnie wysyłane do każdej szkoły biorącej udział w projekcie. Koordynatorem projektu była pani Katarzyna Kosztowna.

TwinSpace projektu:

 

logoetwinning 300x205

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI:

Projekt eTwinning

„We are the world, we are the children”

W listopadzie 2017 r. nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu eTwinning pt. ,,We are the world, we are the children”. Jest on realizowany razem z 7 szkołami z Polski : Zespołem Szkół w Czarzu, Niepubliczną Szkołą Podstawową Lokomotywa w Sopocie, Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Ryjewie, Szkołą Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie, Szkołą Podstawową im. Leopolda Staffa we Włynkówku, Niepubliczną Szkołą Podstawową „Piątk” w Olsztynie, Niepubliczną Szkołą Podstawową nr 1 w Grudziądzu. Projekt przeznaczony jest dla uczniów z klas IV - VII, należących do szkolnego koła wokalnego ,,Złota nuta”. Głównym założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na wartość tolerancji, wzajemnego szacunku, ukazanie roli dziecka w świecie. Poprzez zabawę, wykorzystanie nowych technologii, interakcję uczestników projektu rozwijane będą ich kompetencje emocjonalno - społeczne i językowe oraz rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci poprzez współpracę miedzyszkolną na platformie Twinspace. Uczniowie wspólnie przygotują piosenkę na Dzień Dziecka: ,,We are the world, we are the children”. Koordynatorkami projektu są panie Iwona Kamecka i Marzena Skonieczna.

Zrealizowane zadania można obserwować na TwinSpace projektu:

logoetwinning 300x205

PROJEKT ZREALIZOWANY:

Projekt eTwinning

„Finger Family

W czerwcu 2017 r. nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu eTwinning pt. „Finger Family”. Był on realizowany wspólnie ze szkołą podstawową z Chorwacji. Przeznaczony był dla uczniów z klas I – III. Głównym zadaniem uczniów było tworzenie historyjek w języku angielskim oraz tworzenie albumów i komiksów. Uczniowie śpiewali piosenki oraz wykonywali prace plastyczne, których tematem przewodnim były dłonie i paluszki. Brały również udział w różnych konkursach min. na stworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny. Koordynatorem projektu była pani Katarzyna Stępczyńska. Projekt uzyskał Krajową Odznakę Jakości.

Zrealizowane działania można obserwować na TwinSpace projektu:

logoetwinning 300x205

PROJEKT ZREALIZOWANY:

Projekt eTwinning

Programowane z Tigerem

Podczas seminarium kontaktowego w Olsztynie, które miało miejsce w październiku 2016 r. powstał projekt eTwinning pt. „Programowanie z Tigerem”. Był on przeznaczony dla uczniów klasy II. Miał na celu popularyzację języka angielskiego w klasach młodszych poprzez naukę słówek połączoną z tworzeniem prostych gier i animacji, głównie z użyciem aplikacji Scratch Junior. W projekcie współpracowaliśmy ze szkołą w Gdyni. Koordynatorem była pani Katarzyna Stępczyńska. Projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości oraz zrostał wyróżniony w publikacji "Programowanie z eTwinning". Publikacja dostępna pod linkiem: http://www.etwinning.pl/programowanie-z-etwinning-publikacja/

Zrealizowane działania można obserwować na TwinSpace projektu:

logoetwinning 300x205

Projekt przedstawiony został jako przykład dobrej praktyki podczas konferencji w Gdańsku, która odbyła się 7 - 8 listopada 2017 r.

 

 

PROJEKT ZREALIZOWANY:

Projekt eTwinning

Podróż w krainę baśni

W marcu 2016 roku, nasza placówka dołączyła do projektu „Podróż w krainę baśni”, współpracując tym samym z dwoma innymi szkołami: w Kątach Opolskich oraz Kończewicach. Projekt powstał podczas seminarium kontaktowego w Warszawie, które miało miejsce w listopadzie 2015 r. W związku z tym, że projekt poświęcony był baśniom, reprezentantami naszej szkoły zostali uczniowie klas IV. Głównym założeniem projektu było poznanie popularnych baśni. Dzieci zapoznawały się z utworami wybranych baśniopisarzy, a następnie wykonywały zadania przewidziane w projekcie. Ponadto uczniowie wcielili się w rolę bohaterów i przygotowali przedstawienie. Projekt zakończyło utworzenie współczesnej księgi baśni. Koordynatorkami projektu były panie Emilia Staniszewska oraz Urszula Tałuć. Projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości.

Zrealizowane działania można obserwować na TwinSpace projektu:

logoetwinning 300x205

PROJEKT ZREALIZOWANY:

Projekt eTwinning
Connected through children’s song

Podczas seminarium kontaktowego w Chorwacji, które miało miejsce 15 – 17 października 2015 r. powstał projekt, w którym udział brała nasza szkoła, współpracując ze szkołą z Chorwacji i ze Słowni. Reprezentantami naszej placówki została klasa pierwsza z rozszerzonym językiem angielskim. Projekt nosił nazwę Connected through children’s song. Jego głównym celem była nauka języka angielskiego poprzez tzw. nursery rhymes – znane angielskie piosenki rymowanki. Uczniowie zdobywali wiedzę na temat innych narodowości oraz ich kultury. Rezultaty projektu były pokazywane na przygotowanej platformie internetowej TwinSpace, przy użyciu różnorodnych narzędzi TIK (prezentacje, filmy, ebooki). Dzieci, z biorących udział w projekcie krajów, komunikowały się ze sobą za pomocą bloga, for dyskusyjnych oraz videokonferencji. Ewaluacja projektu odbyła się w czerwcu i została do niej wykorzystana platforma Kahoot!. Koordynatorem projektu była pani Katarzyna Stępczyńska.

Zrealizowane działania można obserwować na TwinSpace i na blogu projektu:

logoetwinning 300x205

 

blogstr

 

PROJEKT ZREALIZOWANY:

Projekt eTwinning

Akademia Emocji

Podczas seminarium kontaktowego w Sopocie, które miało miejsce w październiku 2014 r. powstał projekt, w którym brała udział nasza szkoła, współpracując ze szkołą nr 21 z Inowrocławia. Reprezentantami naszej placówki zostali wybrani uczniowie z klas IV – VI (w tym dzieci z Samorządu Uczniowskiego). Projekt nosił nazwę Akademia emocji. Jego głównym celem było uświadomienie uczniom, że mają prawo do przeżywania różnych uczuć. Każdy może być smutny, zły, radosny, każdy ma prawo bać się. Dzieci poznawały emocje, jednocześnie uczyły się jak sobie z nimi radzić. Akademia emocji miała wzmacniać pozytywne podejście ucznia do siebie i otoczenia. Koordynatorkami projektu były panie Katarzyna Stępczyńska oraz Emilia Staniszewska. Projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości.

Zrealizowane działania można obserwować na TwinSpace projektu:

 logoetwinning 300x205

PROJEKT ZREALIZOWANY:

Projekt eTwinning

Moc Magicznych Słów

Podczas seminarium kontaktowego w Sopocie, które miało miejsce w grudniu 2014 r. powstał projekt, w którym brała udział nasza szkoła, współpracując ze szkołą podstawową z Kazimierza Bisupiego. Reprezentantami naszej placówki zostali wybrani uczniowie z klas I - III. Projekt nosił nazwę Moc Magicznych Słów. Jego głównym celem było nauczanie dzieci prawidłowych zasad postępowania, zwrotów grzecznościowych oraz manier. Treści programowe zostały tak dobrane, aby odpowiadały one sytuacjom w jakich najczęściej znajdują się uczniowie. Koordynatorkami projektu były panie Jolanta Gołębiowska oraz Ewa Mienicka. Projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości.

Zrealizowane działania można obserwować na TwinSpace projektu:

 logoetwinning 300x205

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisłąwa Staszica w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp8.elblag.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Raport o stanie dostępności

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia liter

podświetlane linki

mapa strony

skala szarości

jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 28-11-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alicja Pielak
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 55 625 85 21
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Deklaracja architektoniczna:
   Szkoła posiada dwa obiekty – budynek szkoły (złożony z dwóch połączonych brył) oraz hala sportowa.
   Główne wejście do szkoły posiada schody, nie jest wyposażone w jakąkolwiek dogodność dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, poręczy). Podobnie w wewnętrznej części budynku (wiatrołap oraz reszta budynku). Na każdym piętrze występują różne poziomy posadzki (co najmniej dwa). Toalety jak również korytarze nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
   Budynek hali sportowej posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek. Budynek posiada jeden poziom posadzki, toaleta jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
   Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szańcowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
all4web