foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

zajecia tworczestrZajęcia twórcze

Zajęcia prowadzone są z dziećmi, które uczęszczają do świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej. Działalność artystyczna pozwala wyrazić i rozładować negatywne emocje oraz wypowiedzieć się i przedstawić swój

wizerunek otaczającej rzeczywistości za pomocą dźwięku, obrazu, mimiki, ruchu, gestu.

Celem twórczości artystycznej jest: poszukiwanie sposobów wyrażania swoich pomysłów, wyrażanie siebie, wykonywanie różnych form plastycznych przy użyciu dostępnych materiałów, inspirowanie do współdziałania w grupie, uaktywnienie wyobraźni, wrażliwości na piękno, przeżywanie radości tworzenia, rozwijanie zmysłu estetycznego, uczenie koncentracji, wytrwałości, cierpliwości, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz chęć współpracy z rówieśnikami, co z kolei wpływa na nawiązanie przyjaźni.

Nasze certyfikaty


 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr