foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

spojrz inaczejstrSpójrz inaczej” - promowanie zachowań prospołecznych, niwelowanie agresji (metoda ART)

Zajęcia prowadzone są z dziećmi w świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej. Dzieci poprzez udział w zajęciach uczą się, jak, w sposób otwarty mówić o tym,

co czują i czego potrzebują od innych. Mają okazję dowiedzieć się, jakie emocje przeżywają ich koledzy i koleżanki, co może stanowić podstawę do ich lepszego rozumienia i większej akceptacji. Dowiadują się, że ludzie mają prawo do błędów i że konflikty są naturalnym zjawiskiem w kontaktach między ludźmi. Uczą się konstruktywnego ich rozwiązywania, negocjowania i przepraszania. Uczą troski o siebie i własne zdrowie. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi to znaczy w taki sposób, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń. Wykorzystuje się aktywne techniki pracy: rysunki, piosenki, dyskusję, gry i zabawy oraz pracę w małych grupach. Trening Zastępowania Agresji skierowany jest do dzieci, zarówno tych, którzy przejawiają różne trudności (zachowania agresywne, nieśmiałość itp.), jak również tych, którzy z powodzeniem radzą sobie w codziennym życiu.


Nasze certyfikaty


 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup