foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

logo erasmusstr

Nasza szkoła bierze udział w projekcie

„Write, read, eat”

Nasza placówka przystąpiła do konkursu w ramach programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. Koordynatorem projektu jest Washingborough Academy z Lincoln (Wielka Brytania), natomiast nasza Szkoła wraz z Osnovna šola z Brusnice (Słowenia) jesteśmy partnerami.

Projekt rozpoczął się w październiku 2016 r. a jego zakończenie przewidziane jest na koniec roku 2018. Jego podstawowymi założeniami jest popularyzacja czytania oraz pisania wśród uczniów. W tym celu zostały opracowane zadania podnoszące umiejętności uczniów w priorytetowych obszarach. Jedne z nich mają pozwolić na poprawę umiejętności piśmienniczych. Natomiast drugie związane są z promowaniem zdrowego żywienia i regionalnych potraw oraz czytanie literatury, w której występuje ten wątek.

Projekt został wyróżniony przez brytyjski urząd jako studium przypadku dla przeciwdziałania otyłości u dzieci i został opisany na stronie internetowej:

https://www.gov.uk/government/case-studies/washingborough-academy

W ramach przedsięwzięcia zaplanowanych jest sześć mobilności w państwach partnerskich, podczas których omawiane są poszczególne etapy działania, określane plany na dalszą pracę oraz wymiana doświadczeń w zakresie edukacji w poszczególnych krajach.

Elementami towarzyszącymi działaniom jest stworzenie projektu eTwinning o takiej samej nazwie oraz systematycznie zamieszczanie postępów w realizacji projektu na TwinSpace.

etwinning

wiedzastruniastr Nasza szkoła bierze udział w projekcie

„Pokonując trudności wędrując ku przyszłości” 

 

Nasza placówka przystąpiła do konkursu w ramach programu Erasmu+ sektor Edukacja Szkolna, a dofinansowanie na realizację projektu otrzymaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał uczestnictwo ósemki nauczycieli w mobilności, podczas której mieli możliwość poznania specyfiki szkół podstawowych w Wielkiej Brytanii oraz obserwowania zajęć w nich prowadzonych. Wybierając partnera projektu, kierowano się jego doświadczeniem w systemie edukacji na poziomie Primary School – Szkoły Podstawowej. Chciano poszerzyć wiedzę dotyczącą podobieństw i różnic jakie zachodzą między polską a brytyjską szkołą, a także zdobyć informacje dotyczące radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w klasie szkolnej. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło wyposażyć nauczycieli w odpowiednie umiejętności, które pomogą uczniom rozpoznawać i nazywać własne uczucia, wyrażać i akceptować swoje i cudze emocje, kształtować pozytywną samoocenę oraz własną tożsamość, a także efektywnie współdziałać w grupie. Zdobyte doświadczenie zostanie włączone w planowanie, tworzenie i realizację programów autorskich, np. innowacje pedagogiczne, zajęcia pozalekcyjne, programy wychowawcze czy plan działań profilaktycznych.

Jak wygląda edukacja w szkole brytyjskiej?

Jeśli jesteś ciekawy - obejrzyj prezentację...

 

 

Nasze certyfikaty

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

łDnia, 10 stycznia w naszej szkole grala WOŚP. W czasie jej trwania odbyła sie licytacja, kiermasz. Można było rownież skosztować przepysznych ciast, napić się kawy lub herbaty. Maluchy mogły pobawić się na torze przeszkod, pomalować fantazyjnie twarz lub wykonać zwierzątko z balonów. Spotkanie uswietnione zostało poprzez obejrzenie Jaselek i wysluchanie zespolu Złota nuta. Dziekujemy wszystkim za wszelkie zaangażowanie i wielką ofiarność na szczytny cel.
Uzbieraliśmy 2677,84 zł
all4web