foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Uwaga!

Odpłatność za obiady za m-c wrzesień wynosi 63,00 zł

Termin wpłaty do 09.09.2020 r.

Wpłata tylko przelewem na konto bankowe:

95 1020 1752 0000 0102 0231 2817

 

 

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

 

Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły.

 

 

 


 

 


Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY ROK SZKOLNY 2020/2021

REZYGNACJA Z OBIADÓW

 

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr