foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Uwaga


 

 

   gahag 0095470684

 

ZAPRASZAMY NA SMACZNE OBIADY!

 

 

 

 

 

Uwaga

Odpłatność za obiady w

m - c grudniu należy wpłacać

od 03.12.2018 r. do 09.12.2018 r.

Koszt obiadów wynosi 45,50 zł

 

Od dnia 01.11.2018 r. możliwe będzie uiszczenie wpłaty za wyżywienie na konto podstawowe do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku zgłaszanych odpisów kwotę wpłaty należy uzgodnić z Intendentem  tel. 55 6258525 lub osobiście.

95102017520000010202312817

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Elblągu

82-300 Elbląg, Szańcowa 2

W tytule: Nazwisko i imię/ klasa/miesiąc/rok

Brak wpłaty w/w terminie jest równoznaczny z rezygnacją posiłków w danym miesiącu.

 

JADŁOSPIS

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

REZYGNACJA Z OBIADÓW

ALERGENY W ŻYWNOŚCI

 

Nasze certyfikaty

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr