foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W ELBLĄGU

 

DYREKTOR SZKOŁY :

mgr Alicja Bałchan

WICEDYREKTOR SZKOŁY :

mgr Alicja Górniak

 

mgr Derwińczuk Joanna:

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie 

mgr Gołębiowska Jolanta:

wychowawca w świetlicy

mgr Jażdżyński Adam:

wychowawca kl. VIII a, nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

mgr Kamecka Iwona:

wychowawca kl. VII a, nauczyciel plastyki i muzyki oraz wychowania fizycznego

 

mgr Kawałkowska Iwona:

nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego

mgr Knapik Bożena:

wychowawca klasy I a

mgr Malec Joanna:

wychowawca klasy II a

mgr Mienicka Ewa:

pedagog szkolny

mgr Mizerski Tomasz:

nauczyciel informatyki, wychowania fizycznego oraz wychowawca w świetlicy

mgr Mucha Agnieszka:

nauczyciel religii

mgr Myślińska Mariola:

nauczyciel wspomagający w klasie VIIa

mgr Peplau Izabela

, nauczyciel języka angielskiego

mgr Pielak Alicja

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Piotrowicz – Chont Ala:

wychowawca kl. III a, nauczyciel techniki

mgr Radzińska Marta:

psycholog, wychowawca świetlicy

mgr Sadlińska Iwona:

wychowawca kl. VII b, nauczyciel matematyki

mgr Skonieczna Marzena:

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, przyrody, biologii i geografii

mgr Staniszewska Emilia:

wychowawca kl. VI a, nauczyciel języka polskiego

mgr Stępczyńska Katarzyna:

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca świetlicy

mgr Strach Joanna:

wychowaca kl. V a, nauczyciel historii,  logopeda, bibliotekarka

mgr Szczepańska Dorota:

nauczyciel informatyki, nauczyciel wspomagający w klasie II a

mgr Szwemińska Katarzyna:

nauczyciel chemii i fizyki

mgr Tałuć Urszula:

wychowawca kl. IV a, nauczyciel języka polskiego

 

mgr Zagulska – Narwojsz Agnieszka:

logopeda, doradca zawodowy

 


Nasze certyfikaty

 

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1960) od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. W związku z powyższym świetlica szkolna będzie czynna dla tych uczniów klas I – III, których oboje rodziców wykonuje pracę zawodową.

all4web