foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

W tym roku szkolnym szkoła liczyła 9 oddziałów. Były dwie I klasy i dwie klasy II. Ze względu na brak sal lekcyjnych, nauka w szkole odbywała się również po południu. 28 III 1955 r. w szkole odbył się Festiwal Pieśni i Tańca. Wystawiono dwie drużyny szkolne, które zatańczyły polkę i kujawiaka. Placówka otrzymała dyplom za zajęcie II miejsca.

W tym czasie w Elblągu

W 1954 r. rozpoczęto w mieście największą i najważniejszą inwestycję kulturalną- rozpoczęła się budowa Domu Kultury (obecnie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”) . 24.03.1954 r. powołano do życia Muzeum w Elblągu, które swoją początkową siedzibę miało w kamieniczkach nr 11 i 12 przy ulicy Wigilijnej. 8.06.1954 r. otwarto w nim pierwsze wystawy: Rzemiosło elbląskie, Archeologia, Elbląg dawny i dzisiejszy w fotografii dokumentalnej, Wystawa malarska amatorów.

 

W tym czasie w kraju

Dnia 11.09.1954 r. pierwszy pociąg elektryczny pokonuje trasę Warszawa-Łódź. Rozgłośnia polska Radia Wolna Europa w dniu 28.09. 1954 r. rozpoczyna nadawanie rewelacji ppłk. Józefa Światły na temat działania Urzędu Bezpieczeństwo i Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W grudniu 1954 r. umiera pisarka Zofia Nałkowska. Dnia 14.05.1955 r. w Warszawie zostaje podpisany Układ o Przyjaźni- powstaje Układ Warszawski. 21 sierpnia 1955 r. zostaje wydrukowany „ Poemat dla dorosłych” Adama Ważyka. Było to dzieło literackie, które pierwszy raz otwarcie krytykowało władzę komunistyczną w Polsce.

Nasze certyfikaty

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr