foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Nowy rok szkolny rozpoczął się 1 IX 1953 r. uroczystą akademią i powitaniem uczniów przez kierownika szkoły – p. Dobrzańską. W tym roku szkolnym placówka liczy 293 uczniów, w klasie I jest 68 dzieci. Z tego powodu Wydział Oświaty wydał zgodę na utworzenie dwóch klas pierwszych. Przybyło 5 nowych nauczycieli.

Placówka, z innymi szkołami w mieście, przyłączyła się do narodowej akcji

„ Miesiąc budowy Warszawy 1953, cały naród buduje swoją stolicę”. Szkoła na ten cel zebrała 1260 kg złomu, plasując się na 5 miejscu.

W tym czasie w Elblągu

W 1953 r. została powołana Państwowa Szkoła Muzyczna im. Kazimierza Wiłkomirskiego przy ul. Traugutta.

W lutym 1954 r. obchodzono w mieście rocznicę wydarzenia z XV wieku, kiedy to 12 lutego 1545 r. elblążanie zdobyli i zburzyli elbląski zamek krzyżacki. Król Kazimierz Jagiellończyk, na elbląskim rynku, przyjął uroczysty hołd miast i stanów pruskich. Od tego momentu miasto należało do Korony Polskiej.

W 1954 r. w mieście zostało otwarte Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

 

W tym czasie w kraju

24 IX 1953 r. internowano kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski.

W tym roku ppłk. Józef Światło, wysoki oficer Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ucieka na Zachód.

W grudniu 1953 r. umiera poeta Julian Tuwim.

W marcu 1954 r. Polska przystąpiła do Funduszu Pomocy Technicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Nasze certyfikaty

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr