foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Rok szkolny 1948-1949
Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Szańcowej została otwarta w październiku 1948 r. Liczyła 4 oddziały, w których nauczało 3 nauczycieli. Kierowniczką szkoły była p. Zofia Kazimierczuk.
W tym czasie w Elblągu
W nocy z 16 na 17 lipca 1949 r. spłonęła hala produkcyjna nr 20 Zakładów Mechanicznych. Po tym pożarze Urząd Bezpieczeństwa aresztował ponad 100 osób pod zarzutem sabotażu. Część z nich nie miała żadnych związków z zakładami, a ich areszt trwał wiele miesięcy bez wyroku.
W tym czasie w kraju
Przedział lat 1944-1948 był to okres budowania podstaw systemu totalitarnego poprzez poddanie centralnej kontroli niemal wszystkich środków komunikacji społecznej, pozbawienie niezależności sądownictwa, poważne ograniczenie autonomii samorządów, organizacji społecznych, skoncentrowanie decyzji politycznych w wąskim kręgu elity jednej partii. W omawianym okresie patriotyczna część narodu polskiego, która podczas II wojny światowej skupiona była w AK, poddana została brutalnym represjom.
Partia ze swoją ideologią dążyła do wypełnienia przestrzeni społecznej, a nawet życia prywatnego człowieka, podtrzywała stałą mobilizację ludu pracującego poprzez "wyścig pracy"(produkcja odbywała się zgodnie z planem, który miał być przekraczany), wiązanie czynów produkcyjnych z konkretnymi rocznicami i świętami. Do rytuału należało oddawanie do użytku publicznego nowo wybudowanych obiektów z okazji świąt państwowych. Zniesiono święta 3 Maja i 11 Listopada, a próby ich obchodzenia traktowane były jako demonstracja przeciwko ustrojowi. Na ich miejsce wprowadzono nowe święta-1 Maja (święto pracy), 22 Lipca (rocznica ogłoszenia Manifestu Lipcowego) oraz 7 Listopada (rocznica rewolucji październikowej). Podczas tych świąt dekoracje stanowiły czerwone flagi i w mniejszej ilości biało-czerwone oraz transparenty z napisami nawołującymi do walki o pokój i do czynów produkcyjnych. Świętom towarzyszyły pieśni, przede wszystkim "Międzynarodówka"(rzadko polskie pieśni rewolucyjne), która wypierała hymn narodowy. Społeczeństwo miało być całkowicie poddane oddziaływaniu aparatu propagandy.
Bibliografia: Polska. Losy panstwa i narodu w latach 1939-1989 Andrzeja Friszke
Historia Elbląga tom V cz.1 pod redakcja Andrzeja Grotha,
Kroniki szkolne.

Nasze certyfikaty

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr