foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

W tym roku szkolnym szkoła liczyła 9 oddziałów. Były dwie I klasy i dwie klasy II. Ze względu na brak sal lekcyjnych, nauka w szkole odbywała się również po południu. 28 III 1955 r. w szkole odbył się Festiwal Pieśni i Tańca. Wystawiono dwie drużyny szkolne, które zatańczyły polkę i kujawiaka. Placówka otrzymała dyplom za zajęcie II miejsca.

W tym czasie w Elblągu

W 1954 r. rozpoczęto w mieście największą i najważniejszą inwestycję kulturalną- rozpoczęła się budowa Domu Kultury (obecnie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”) . 24.03.1954 r. powołano do życia Muzeum w Elblągu, które swoją początkową siedzibę miało w kamieniczkach nr 11 i 12 przy ulicy Wigilijnej. 8.06.1954 r. otwarto w nim pierwsze wystawy: Rzemiosło elbląskie, Archeologia, Elbląg dawny i dzisiejszy w fotografii dokumentalnej, Wystawa malarska amatorów.

Czytaj więcej: Rok szkolny 1954/1955

Nowy rok szkolny rozpoczął się 1 IX 1953 r. uroczystą akademią i powitaniem uczniów przez kierownika szkoły – p. Dobrzańską. W tym roku szkolnym placówka liczy 293 uczniów, w klasie I jest 68 dzieci. Z tego powodu Wydział Oświaty wydał zgodę na utworzenie dwóch klas pierwszych. Przybyło 5 nowych nauczycieli.

Placówka, z innymi szkołami w mieście, przyłączyła się do narodowej akcji

„ Miesiąc budowy Warszawy 1953, cały naród buduje swoją stolicę”. Szkoła na ten cel zebrała 1260 kg złomu, plasując się na 5 miejscu.

W tym czasie w Elblągu

W 1953 r. została powołana Państwowa Szkoła Muzyczna im. Kazimierza Wiłkomirskiego przy ul. Traugutta.

W lutym 1954 r. obchodzono w mieście rocznicę wydarzenia z XV wieku, kiedy to 12 lutego 1545 r. elblążanie zdobyli i zburzyli elbląski zamek krzyżacki. Król Kazimierz Jagiellończyk, na elbląskim rynku, przyjął uroczysty hołd miast i stanów pruskich. Od tego momentu miasto należało do Korony Polskiej.

W 1954 r. w mieście zostało otwarte Muzeum Archeologiczno-Historyczne.

Czytaj więcej: Rok szkolny 1953/1954

Na apelu, inaugurującym nowy rok szkolny, społeczność szkolną przywitała p. Maria Domańska, która pełniła funkcję nowego kierownika placówki. Uczniowie klas pierwszych zostali powitani kwiatami i prezentami przez starszych uczniów.

5 III 1953 r. umiera Józef Stalin. Rozpoczyna się w szkole dwutygodniowy okres żałoby. Wydarzenie to ma swoje odbicie w uroczystościach państwowych, które mają miejsce w kraju.

Od 17 V do 20 V 1953 r. odbywają się w szkole Dni Oświaty, Książki i Pracy. Ciekawą inicjatywą tego wydarzenia było nagranie przez uczniów klasy czwartej, pod kierunkiem p. Kowalskiej, audycji radiowej pod tytułem „ Piękna nasza ziemia”.

W tym czasie w Elblągu

W 1953 r. Miejska Komisja Planowania przedłożyła perspektywiczny plan rozwoju miasta, w którym znalazły się postulaty budowy i przebudowy ulic , budowa nowych mostów, rozbudowa wodociągów i kanalizacji, oświetlenia, sieci gazowej, rozwój budownictwa mieszkaniowego i usunięcie torów z centrum miasta. Zapowiedziano też włączenie do planu gospodarczego budowy dwóch szkół podstawowych, szkoły muzycznej i teatru oraz spowodowanie podniesienia Elbląga do rangi miasta wojewódzkiego Warmii i Mazur oraz utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej lub Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Wnioskowano również o budowę m.in. Domu Kultury, trzech kin.

W tym czasie w kraju

W latach 1950-1956 realizowany jest plan 6-letni, który zakładał wzmożoną industrializację.

26 X 1952 r. odbyły się drugie wybory parlamentarne w powojennej Polsce.

22 VII 1953 r. została uchwalona nowa Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Kierownikiem placówki została p. Zofia Śnieżko. W szkole nadal funkcjonowało 6 oddziałów, w których nauczało 6 nauczycieli.

 

W tym czasie w Elblągu

W mieście funkcjonowała już sieć handlowa. Działało 209 sklepów spożywczych, 9 odzieżowych, 6 chemicznych ( w tym 2 apteki, drogerie i mydlarnie), 12 sklepów papierniczych, 8 metalowych i 3 opałowe. W Elblągu funkcjonowało również 20 restauracji, barów, jadłodajni oraz 4 hotele i pensjonaty noclegowe. Wśród lokali gastronomicznych prosperowały restauracje: „Zacisze” przy ul. Ratuszowej, „Pod Lipkami” przy ul. 3 Maja, restauracja „Orbisu” przy ul. Królewieckiej, Gospoda PSS przy ul. Grunwaldzkiej. Największy zakład działający w mieście „Zamech” zatrudniał w październiku 1950 r. 4812 osób. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych specjalizował się w wytwarzaniu turbin. W grudniu 1951r. wydzielono z „Zamechu” Oddział nr 1 i połączono go z „ Blaszanką”, czyli Warmińską Fabryką Wyrobów Metalowych.

Czytaj więcej: Rok szkolny 1950-1951

Rok szkolny 1949/1950
Pani Zofia Kazimierczuk nadal kierowala szkołą. Kadra pedagogiczna zwiększyła się o 5 nauczycieli. W placówce odbywało się dożywianie uczniów, które trwalo 2 lata. W tym roku szkolnym szkoła została zradiofonizowana.
W tym czasie w Elblągu
W 1949 r. w mieście funkcjonowaly, założone wcześniej, następujące przedsiębiorstwa miejskie: Gazownia Miejska przy ulicy Czerniakowskiej (uruchomiona w kwietniu 1947 r.), Wodociągi Miejskie ( do sieci wodociągowej podłączono ok. 60% domów), Zakład Oczyszczania Miasta (zajmował się oczyszczaniem miasta z gruzów). Przedsiębiorstwo to jeszcze w marcu 1948 r. nie miało żadnych pojazdów, korzystało z 8 furmanek. W 1949 r. firma ta dysponowała już 1 samochodem-śmieciarką. Kolejnym przedsiębiorstwem działającym w mieście były Lasy Miejskie.

Czytaj więcej: 1949-1950

Rok szkolny 1948-1949
Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Szańcowej została otwarta w październiku 1948 r. Liczyła 4 oddziały, w których nauczało 3 nauczycieli. Kierowniczką szkoły była p. Zofia Kazimierczuk.
W tym czasie w Elblągu
W nocy z 16 na 17 lipca 1949 r. spłonęła hala produkcyjna nr 20 Zakładów Mechanicznych. Po tym pożarze Urząd Bezpieczeństwa aresztował ponad 100 osób pod zarzutem sabotażu. Część z nich nie miała żadnych związków z zakładami, a ich areszt trwał wiele miesięcy bez wyroku.

Czytaj więcej: 1948-1949

Nasze certyfikaty

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

łDnia, 10 stycznia w naszej szkole grala WOŚP. W czasie jej trwania odbyła sie licytacja, kiermasz. Można było rownież skosztować przepysznych ciast, napić się kawy lub herbaty. Maluchy mogły pobawić się na torze przeszkod, pomalować fantazyjnie twarz lub wykonać zwierzątko z balonów. Spotkanie uswietnione zostało poprzez obejrzenie Jaselek i wysluchanie zespolu Złota nuta. Dziekujemy wszystkim za wszelkie zaangażowanie i wielką ofiarność na szczytny cel.
Uzbieraliśmy 2677,84 zł
all4web