foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Na apelu, inaugurującym nowy rok szkolny, społeczność szkolną przywitała p. Maria Domańska, która pełniła funkcję nowego kierownika placówki. Uczniowie klas pierwszych zostali powitani kwiatami i prezentami przez starszych uczniów.

5 III 1953 r. umiera Józef Stalin. Rozpoczyna się w szkole dwutygodniowy okres żałoby. Wydarzenie to ma swoje odbicie w uroczystościach państwowych, które mają miejsce w kraju.

Od 17 V do 20 V 1953 r. odbywają się w szkole Dni Oświaty, Książki i Pracy. Ciekawą inicjatywą tego wydarzenia było nagranie przez uczniów klasy czwartej, pod kierunkiem p. Kowalskiej, audycji radiowej pod tytułem „ Piękna nasza ziemia”.

W tym czasie w Elblągu

W 1953 r. Miejska Komisja Planowania przedłożyła perspektywiczny plan rozwoju miasta, w którym znalazły się postulaty budowy i przebudowy ulic , budowa nowych mostów, rozbudowa wodociągów i kanalizacji, oświetlenia, sieci gazowej, rozwój budownictwa mieszkaniowego i usunięcie torów z centrum miasta. Zapowiedziano też włączenie do planu gospodarczego budowy dwóch szkół podstawowych, szkoły muzycznej i teatru oraz spowodowanie podniesienia Elbląga do rangi miasta wojewódzkiego Warmii i Mazur oraz utworzenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej lub Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Wnioskowano również o budowę m.in. Domu Kultury, trzech kin.

W tym czasie w kraju

W latach 1950-1956 realizowany jest plan 6-letni, który zakładał wzmożoną industrializację.

26 X 1952 r. odbyły się drugie wybory parlamentarne w powojennej Polsce.

22 VII 1953 r. została uchwalona nowa Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Kierownikiem placówki została p. Zofia Śnieżko. W szkole nadal funkcjonowało 6 oddziałów, w których nauczało 6 nauczycieli.

 

W tym czasie w Elblągu

W mieście funkcjonowała już sieć handlowa. Działało 209 sklepów spożywczych, 9 odzieżowych, 6 chemicznych ( w tym 2 apteki, drogerie i mydlarnie), 12 sklepów papierniczych, 8 metalowych i 3 opałowe. W Elblągu funkcjonowało również 20 restauracji, barów, jadłodajni oraz 4 hotele i pensjonaty noclegowe. Wśród lokali gastronomicznych prosperowały restauracje: „Zacisze” przy ul. Ratuszowej, „Pod Lipkami” przy ul. 3 Maja, restauracja „Orbisu” przy ul. Królewieckiej, Gospoda PSS przy ul. Grunwaldzkiej. Największy zakład działający w mieście „Zamech” zatrudniał w październiku 1950 r. 4812 osób. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych specjalizował się w wytwarzaniu turbin. W grudniu 1951r. wydzielono z „Zamechu” Oddział nr 1 i połączono go z „ Blaszanką”, czyli Warmińską Fabryką Wyrobów Metalowych.

Czytaj więcej: Rok szkolny 1950-1951

Rok szkolny 1949/1950
Pani Zofia Kazimierczuk nadal kierowala szkołą. Kadra pedagogiczna zwiększyła się o 5 nauczycieli. W placówce odbywało się dożywianie uczniów, które trwalo 2 lata. W tym roku szkolnym szkoła została zradiofonizowana.
W tym czasie w Elblągu
W 1949 r. w mieście funkcjonowaly, założone wcześniej, następujące przedsiębiorstwa miejskie: Gazownia Miejska przy ulicy Czerniakowskiej (uruchomiona w kwietniu 1947 r.), Wodociągi Miejskie ( do sieci wodociągowej podłączono ok. 60% domów), Zakład Oczyszczania Miasta (zajmował się oczyszczaniem miasta z gruzów). Przedsiębiorstwo to jeszcze w marcu 1948 r. nie miało żadnych pojazdów, korzystało z 8 furmanek. W 1949 r. firma ta dysponowała już 1 samochodem-śmieciarką. Kolejnym przedsiębiorstwem działającym w mieście były Lasy Miejskie.

Czytaj więcej: 1949-1950

Rok szkolny 1948-1949
Szkoła Podstawowa nr 8 przy ulicy Szańcowej została otwarta w październiku 1948 r. Liczyła 4 oddziały, w których nauczało 3 nauczycieli. Kierowniczką szkoły była p. Zofia Kazimierczuk.
W tym czasie w Elblągu
W nocy z 16 na 17 lipca 1949 r. spłonęła hala produkcyjna nr 20 Zakładów Mechanicznych. Po tym pożarze Urząd Bezpieczeństwa aresztował ponad 100 osób pod zarzutem sabotażu. Część z nich nie miała żadnych związków z zakładami, a ich areszt trwał wiele miesięcy bez wyroku.

Czytaj więcej: 1948-1949

Nasze certyfikaty


 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr