foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Dnia 27 września uczciliśmy 78 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W asyście honorowej kompanii Wojska Polskiego z udziałem zasłużonych żołnierzy i kombatantów, przedstawicieli władz samorządowych oraz Towarzystwa Miłośników Wilna,

Grodna i Ziemi Wołyńskiej- oddaliśmy cześć i hołd poległym w obronie Ojczyzny. Następnie miał miejsce uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i zebranych gości ulicami miasta Elbląga w kierunku Szkoły Muzycznej pod Pomniki Polskiego Państwa Podziemnego. Tam o godz. 12.00 odbył się Apel Poległych, żołnierze oddali salwę honorową. Organizatorzy przemarszu- przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz władz samorządowych- wygłosili patriotyczne mowy, przywołujące historię Armii Krajowej oraz powstawania zrębów Polskiego Państwa Podziemnego; zarówno w pionie politycznym, jak i wojskowym. Przypominając młodzieży m.in. o kontynuacji tradycji Polski przedwojennej przez Rząd Rzeczypospolitej na emigracji oraz o formowaniu zalążków struktur wojskowych, wiernych dawnej RP; przez Związek Walki Zbrojnej (ZWZ); Służbę Zwycięstwu Polsce (SZP) i Armię Krajową (AK) oraz ośrodki władzy cywilnej- Delegatura Rządu RP na Kraj. Była to cenna lekcja historii i patriotyzmu dla młodych elblążan. Jesteśmy dumni , że nie zabrakło tego dnia obecności przedstawicieli naszej szkoły. Delegację Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu stanowili: uczniowie z klasy VII A wraz z opiekunem Panem Tomaszem Mizerskim. Na zdjęciu przedstawiciele pocztu sztandarowego wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Elblągu Panem Markiem Pruszakiem. Jedno ze zdjęć pochodzi z portalu info.elblag.pl

 

Nasze certyfikaty

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr