Welcome to Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu   Click to listen highlighted text! Welcome to Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu Powered By GSpeech

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17 maja do 21 czerwca

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

dwa zdjęcia do legitymacji szkolnej.

od 25 czerwca do 14 lipca

do godz. 15.00

3

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca  

4

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

23 lipca

5

Badania lekarskie

(szczegółowy harmonogram ogłoszony w późniejszym terminie).

od 26 lipca do 29 lipca

6

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. *

od 23 lipca do 30 lipca

do godz. 15.00

7

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2 sierpnia do godz. 14.00

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej (skan podpisanego oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną). Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Informator o wszystkich zawodach szkolnictwa branżowego

DZRZWI OTWARTE ONLINE

Zachęcam do zapoznania się z linkiem https://www.facebook.com/groups/1541802086161688/?ref=share który umożliwi wam zapoznanie się z ofertą edukacyjną prezentowanych tam szkół średnich w naszej okolicy.

https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego.pdf

W tym miejscu prezentować będziemy propozycje elbląskich szkół średnich.

Zespół Szkół Inźynierii Środowiska i Usług w Elblągu

oferta edukacyjna 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej dla uczniów klas ósmych.

Prezentacja 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu - ulotka szkoły

Link do filmu przedstawiającego ofertę elbląskich szkół kształcących w zawodach, tj.:

Zespołu Szkół Gospodarczych

Zespołu Szkół Mechanicznych

Zespołu Szkół Technicznych

Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych

Zespołu Szkół Zawodowych nr 1

Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

https://drive.google.com/drive/folders/1bLrYMZkWPQ2pplPxGGCkILxsu1zWX2tr

 

Zespół Szkól Technicznych w Elblągu

ulotka i folder

 

Zespół Szkół Ekonomicznych i  Ogolnokształcących w Elblągu

 

ulotka szkoły

 

Przydatne linki:

www.doradcazawodowy.edu.pl

www.koweziu.edu.pl

edukacik.blogspot.com/2014/05/pobierz-gre-talent-game.html

 

Nasze certyfikaty

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

Zmieniamy się dla Was!

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość.

Tymczasem zapraszamy na szkolnego Facebook'a

https://www.facebook.com/sp8elblag/

all4web
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech