foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Dnia 23 maja 2019 roku uczniowie klasy VI a oraz klas VII uczestniczyli w „Drzwiach Otwartych” ZSZ nr 1 w Elblągu. Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie szkoły w jej środowisku lokalnym, przedstawienie osiągnięć, bazy dydaktycznej, a przede wszystkim oferty edukacyjnej dla absolwentów szkół podstawowych.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem przybyłych gości z uwagi na ciekawe i unikalne kierunki kształcenia.

Czytaj więcej: DORADZTWO ZAWODOWE

Już po raz drugi Szkoła Podstawowa Nr 8 była współorganizatorem (wraz z PWSZ oraz elbląskimi Poradniami Psychologiczno–Pedagogicznymi) miejskich obchodów Europejskiego Dnia Logopedy.

Logopeda szkolny p. Agnieszka Zagulska-Narwojsz była prelegentem panelu wykładowego, podczas uroczystości. Prezentowała temat „Praca logopedy szkolnego - możliwości  i ograniczenia w kształtowaniu prawidłowej mowy dziecka”.

Czytaj więcej: Elbląskie Święto Logopedii

Na zajęciach doradztwa zawodowego, uczniowie klas 7 przygotowali plakaty, na których, w sposób graficzny oraz opisowy, przedstawiali rzadko spotykane zawody. Siódmoklasiści pracowali, z wykorzystaniem informacji z Internetu.

Czytaj więcej: Rzadko spotykane zawody

  • Zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się w wymiarze 10 godzin w ciągu roku szkolnego w klasie  VII oraz 10 godzin w ciągu roku szkolnego w klasie VIII.
  • Zadaniem doradcy zawodowego jest ukierunkowanie ucznia i pomoc przy wyborze szkoły ponadpodstawowej.
  • Doradcą zawodowym w szkole jest p. Agnieszka Zagulska – Narwojsz (gabinet 21) – kontakt tel. 55/625-85-27
  • Zapraszamy do kontaktu z doradcą zawodowym uczniów (zwłaszcza z klas VII i VIII) oraz ich rodziców.
  • Konsultacje indywidualne z rodzicami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. 

Czytaj więcej: Doradztwo zawodowe

20180417 092704strDnia 17 kwietnia pięć uczennic z klasy 7a, wraz ze szkolnym doradcą zawodowym p. Agnieszką Zagulską-Narwojsz, uczestniczyło w wycieczce do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, aby po raz kolejny w ramach „Akademii Młodego Zawodowca”,

Czytaj więcej: Zielona energia

20180416 105150strDnia 16 kwietnia dziesięcioro uczniów klas 7a i 7b, wraz z p. Agnieszką Zagulską-Narwojsz oraz  p. Karoliną Jakubiuk, uczestniczyło w wycieczce do Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, aby w ramach „Akademii Młodego Zawodowca”, zapoznać się ze

Czytaj więcej: Ścienne rewolucje

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 1960) od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła podstawowa jest obowiązana prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. W związku z powyższym świetlica szkolna będzie czynna dla tych uczniów klas I – III, których oboje rodziców wykonuje pracę zawodową.

all4web