foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Dnia 15 października 2020 roku w klasie I a odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania
na ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu. Na początku spotkania uczniowie zaprezentowali
krótką część artystyczną. Pasowania dokonała Pani Dyrektor Alicja Bałchan.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Pani Dyrektor podsumowała uroczystość, pochwaliła uczniów i życzyła im samych sukcesów w szkole.

Czytaj więcej: Uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu

Miło nam poinformować, że w X edycji wojewódzkiego konkursu odnieśliśmy sukces. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przyznał nasze szkole Certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Uczniowie klasy II a i III a wraz z wychowawczyniami Joanną Malec, Alą Piotrowicz- Chont  i nauczycielem wspomagającym Dorotą Szczepańską 7 października pojechali na wycieczkę do Torunia. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie wystawy w formie interaktywnych instalacji i pokazów w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, gdzie dzieci uczestniczyły w zabawach przy różnych stanowiskach i wprawiały w ruch skomplikowane mechanizmy. Można było w czasie zabawy sprawdzić swoją wiedzę, sprawność oraz wytrzymałoś. Zwiedzający samodzielnie przeprowadzali doświadczenia, badali zjawiska z różnych dziedzin nauki, poznawały przyrodę. Następnie odbyły się grupowe eksperymenty. Dzieci uczestniczyły w warsztatach ,,Rzuć oko na oko”.

Czytaj więcej: Wycieczka do Torunia

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Drzewa, który przypada 10 października,  uczniowie klas IV- VI  obejrzeli prezentacje multimedialne na temat znaczenia drzew i lasów oraz wystawę zorganizowaną w holu szkoły. Dowiedzieli się , że drzewa pełnią nie tylko funkcję przyrodniczą, ale wpływają też pozytywnie na nasze zdrowie, zmniejszają zanieczyszczenia powietrza, łagodzą skutki wysokich temperatur i wytwarzają korzystny mikroklimat. 

Uczniowie klas I-III również obejrzeli wystawę oraz film pt. ,,Wędrówki Skrzata Borówki- las mieszany”. Na podstawie filmu poznały drzewa występujące w polskich lasach oraz poznały warstwy lasu.

Dzieci klas młodszych wykonały prace plastyczne na temat ,,Jesienne liście", które zdobią gabinety lekcyjne. Nasi najmłodsi uczniowie mogli również obejrzeć bajkę na dobranoc pt. ,,Drzewo, które umiało dawać”.

Obchody zorganizowała pani Ala Piotrowicz-Chont. 

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Drzewa

Dnia 3. 09. 2020 r. uczniowie klasy III a wraz z wychowawczynią Alą Piotrowicz-Chont  i panią Iwoną Kawałkowską udali się na grilla.

Celem spotkania była  integracja uczniów poprzez wspólne gry, zabawy i biesiadowanie.

Pani Wdowczyk, mama ucznia klasy III a, zaprosiła całą klasę do swojego ogrodu. Przygotowała  dla dzieci wiele atrakcji: uczniowie mogli  grać w tenisa stołowego, w „piłkarzyki”, jeździć na hulajnogach, rowerach i korzystać z przydomowego placu zabaw. Dzieci aktywnie uczestniczyły w grach i zabawach. Ażeby nabrać sił, wszyscy przy wspólnym stole skonsumowali gorące kiełbaski z grilla. Nie zabrakło również słodkości, które szybko znikały z talerzy. Szczęśliwi, pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Było super!

Czytaj więcej: Klasa 3 a na wspólnym grilu

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) to akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. 10. edycja akcji (ŚDTM 2020) odbyła się 2 października 2020. Organizatorem akcji w szkole była pani Jolanta Gołębiowska. Nasza szkoła otrzymała specjalną licencję upoważniającą do organizowania akcji w szkole. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. „Egzamin” – brzmi bardzo groźnie i wielu osobom kojarzy się z trudnymi „przeprawami” – w formie testów, klasówek i zaliczeń. W trakcie ŚDTM egzamin był znacznie przyjemniejszy! Ich główną formą były losy o różnym stopniu trudności. Każda osoba, która odpowiedziała pisemnie na 5 pytań z losu, otrzymała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. W egzaminie ze znajomości tabliczki mnożenia wzięło udział 126 uczniów z klas III-VIII.

 Tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia zdobyło 39 uczniów:

Czytaj więcej: X  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - klasy I-III

Dnia 3. 10 2020 r. pani Ala Piotrowicz- Chont  dla uczniów klas III- VII zorganizowała pieszy rajd po Bażantarni. Na rajd została zaproszona była nauczycielka przyrody naszej szkoły, pani Grażyna Wojtczak. Pani Grażyna opowiedziała dzieciom o roślinach, które należą do poszczególnych warstw lasu, a także o rodzajach drzew występujących w Bażantarni.  W czasie rajdu uczniowie podziwiali piękne, jesienne krajobrazy Wysoczyzny Elbląskiej. Dowiedziały się również, jak należy zachować się na obszarze chronionym, a także jak należy zachowywać się wobec drzew. Uczestnicy rajdu pokonali kilkukilometrową trasę. Na zakończenie wyprawy dzieci posiliły się gorącymi kiełbaskami i herbatką owocową. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wrócili do domów. 

Czytaj więcej: Pieszy rajd po Bażantarni

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisłąwa Staszica w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp8.elblag.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Raport o stanie dostępności

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia liter

podświetlane linki

mapa strony

skala szarości

jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 28-11-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alicja Pielak
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 55 625 85 21
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Deklaracja architektoniczna:
   Szkoła posiada dwa obiekty – budynek szkoły (złożony z dwóch połączonych brył) oraz hala sportowa.
   Główne wejście do szkoły posiada schody, nie jest wyposażone w jakąkolwiek dogodność dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, poręczy). Podobnie w wewnętrznej części budynku (wiatrołap oraz reszta budynku). Na każdym piętrze występują różne poziomy posadzki (co najmniej dwa). Toalety jak również korytarze nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
   Budynek hali sportowej posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek. Budynek posiada jeden poziom posadzki, toaleta jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
   Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szańcowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
all4web