foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

20181019 080914strW ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Zawodowej, dnia 15 października, w klasie III a odbyło się spotkania z prawnikiem/ mediatorem Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej  - panem Edwardem Tomczykiem. Mediator jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu

satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Mediator musi zachować neutralność i bezstronność. Nasz gość zaprezentował zawód mediatora sadowego oraz ścieżkę kształcenia - jak stać się mediatorem sądowym? Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych. Mediatorem nie może być sędzia, za wyjątkiem sędziego w stanie spoczynku. Stały mediator musi mieć ukończone 26 lat, nie może być karany za przestępstwo umyślne, musi znać język polski oraz posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Pan Edward Tomczyk przybliżył uczniom temat ,,Jak można rozwiązywać konflikty w szkolnym środowisku”. Zawód mediatora wzbudził wśród uczniów zainteresowanie. Dzieci dowiedziały się, że mogą same stać się mediatorami w klasie i rozwiązać w sposób pokojowy pojawiające się spory.

Nasze certyfikaty

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr