foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Drodzy Rodzice!

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym. Warunkiem jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium przez rodzica/opiekuna prawnego i odpowiedniej dokumentacji, wymienionej niżej. Kompletne wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy składać do dnia 15.09. w szkole przy wejściu do wyznaczonej skrzynki na dokumenty. Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528,00 zł netto na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku (sierpień 2020). Każda pełnoletnia osoba w rodzinie powinna wykazać swój dochód.

Czytaj więcej: Stypendia szkolne

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z rozpoczęciem roku szkolnego. Nasi nauczyciele przywitają się ze swoimi podopiecznymi na spotkaniach klasowych na boisku szkolnym lub w przypadku deszczowej aury w hali sportowej.

We wtorek, 1 września 2020 roku, uczniowie klasy I spotykają się ze swoim wychowawcą w szkole w gabinecie 19 o godz. 10.00, pozostałe  klasy II,III,IV i V  przychodzą na godz. 10.00 ( boisko szkolne lub hasla sportowa ), klasy VI, VII i VIII przychodzą na godz. 11.00 ( boisko szkolne lub hala sportowa ).

Przypominamy, że wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN w związku z pandemią, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych .

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości, związane z zakończeniem roku szkolnego. Nasi nauczyciele pożegnają się ze swoimi podopiecznymi na spotkaniach online , w wyznaczonym przez nich terminie.

W  piątek, 26 czerwca 2020 roku, uczniowie klas I, II,III i  IV  przychodzą na godz. 8.00, klasy V, VI otrzymają świadectwa szkolne o godz. 9.00,  natomiast uczniowie klas VII a oraz VIII a i VIII b przychodzą na godz. 10.00.

Przypominamy, że wszystko musi się odbywać zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, które nadal obowiązują na terenie Polski we wszystkich placówkach oświatowych (maseczki, utrzymywanie odstępu między osobami).

Wszyscy uczeniowie zobowiązani są  do posiadania długopisu, którym podpisywać będą poświadczenie odbioru świadectwa. Poza długopisem uczeń niczego więcej nie przynosi.

Nieodebrane świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego będzie można odbierać

od poniedziałku 29 czerwca 2020 roku w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 14.00.

Dzień 11 czerwca ( Boże Ciało ) i 12 czerwca ( dzień Dyrektorski ) są dniami wolnymi od zajęć szkolnych .

Egzamin ósmoklasisty

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.
Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.
Dni 16, 17 i 18 czerwca są dniami wolnymi od zajęć szkolnych dla pozostałych klas.

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2020/2021( spoza obwodu szkoły)

1.     Patryk Boćko

Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania – 29 pkt.

Wychodząc naprzeciw nowej, trudnej rzeczywistości uniemożliwiającej nam bezpośredni kontakt z Państwem informujemy, że za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus można uzyskać wsparcie i zgłosić potrzebę kontaktu z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.

Szczegóły zostały przekazane za pośrednictwem e-dziennika.

                                                             Pedagog i psycholog szkolny

Zgodnie z zaleceniami
Ministra Edukacji Narodowej,
w celu przeprowadzenia sprawnej weryfikacji wniosków/zgłoszeń do szkoły w związku
z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021 do klas I, istnieje możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej (skan, zdjęcia) na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne prosi rodziców oraz uczniów o systematyczne sprawdzanie wiadomości przesyłanych za pomocą dziennika elektronicznego Librus.
W najbliższych dniach nauczyciele będą zamieszczać zadania do wykonania w domu. 

REKRUTACJA 2020/2021

 

Zgodnie z art. 154 ust 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
w przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów i podaje je do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym informuję,
że terminy rekrutacji dotyczące wypełniania wniosków/zgłoszeń na stronie EPED pozostają bez zmian,
natomiast terminy składania dokumentów siedzibach placówek zostaną wydłużone do momentu poprawy sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

Szanowni Państwo
Zgodnie z informacją przedstawioną przez premiera Mateusza Morawieckiego, Dyrekcja SP nr 8 informuje, że 12 i 13 marca 2020 r., (czwartek i piątek) to okres przejściowy. W tych dniach w naszej szkole będą odbywały się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu.

Od poniedziałku 16 marca do 14 kwietnia br. wszystkie zajęcia zostają zawieszone - uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.

Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.  

Czytaj więcej: Eksperyment w matematyce

Z okazji Dnia Kobiet, w imieniu męskiej części naszej szkoły, składamy najlepsze, najgorętsze życzenia wszystkim naszym Paniom. Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie, radości życiowej i aby każdy inny dzień był dla Was takim Dniem Kobiet!

Szanowni Państwo!
W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa przekazuję Państwu Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Przede wszystkim:
1. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym np. częstym myciu rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
2. Apelujemy, by nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Czytaj więcej: Informacja dla rodziców i opiekunów 

Po raz kolejny w PWSZ w Elblągu obchodzimy Europejski Dzień Logopedy, który we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest 6 marca. Organizacja (CPLOL) zrzeszającą logopedów i terapeutów mowy z całej Europy od roku 2004, podkreśla rolę i znaczenie zawodu logopedy, konieczność jego interwencji zmierzających do wspierania właściwego, poprawnego rozwoju mowy dziecka. Szczególną rolę odgrywa uświadamianie rodziców do korzystania z konsultacji, porad, diagnozy i terapii logopedycznej. W tym dniu w wielu placówkach odbywają się różne działania profilaktyczne, np. badania przesiewowe dzieci, czy też bezpłatne pełne badania logopedyczne.

więcej informacji znajduje się pod linkiem

Czytaj więcej: Europejski Dzień Logopedy

Chcąc zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości – proponujemy stronę www.ncez.pl. Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, które zostało utworzone przez Instytut żywności i Żywienia, zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole.

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego, dostępnego na stronie internetowej www.eped.pl.

Wszystkie informacje zawarte są w pliku pdf

Zasady rekrutacji w pliku pdf

Czytaj więcej: Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

łDnia, 10 stycznia w naszej szkole grala WOŚP. W czasie jej trwania odbyła sie licytacja, kiermasz. Można było rownież skosztować przepysznych ciast, napić się kawy lub herbaty. Maluchy mogły pobawić się na torze przeszkod, pomalować fantazyjnie twarz lub wykonać zwierzątko z balonów. Spotkanie uswietnione zostało poprzez obejrzenie Jaselek i wysluchanie zespolu Złota nuta. Dziekujemy wszystkim za wszelkie zaangażowanie i wielką ofiarność na szczytny cel.
Uzbieraliśmy 2677,84 zł

Czytaj więcej: Uzbieralismy rekordową sumę podczas WOŚP!

   ZAPRASZAMY

wszystkich Rodziców
we wtorek 14.01.2020 r. godz.17.00
do stołówki szkolnej
na spotkanie z psychologiem zdrowia,
profilaktyki i jakości życia
z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Temat: Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków i przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu na wspólne granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy środki na zakup urzadzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci. W programie m. in. licytacje voucherów, kawiarenka z pysznosciami, przedstawienie, malowanie twarzy, i wiele innych.... To wszystko już w piatek 10 stycznia 2020r. Startujemy od godziny 16.00!!! Zabierzcie rodziny, znajomych, sąsiadów. Nie może Was zabraknąć!!! 

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmikiem "Ida święta.Odłóż telefon. Włącz relacje" 

w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Idą święta, nie o sms-ie , lecz o kartce pamiętaj".

 

 

 

 

Nasza placówka bierze udział w II edycji ogólnopolskiej kampanii „ Idą Święta, nie o sms-ie , lecz o kartce pamiętaj!” organizowanej przez Fundację Dbam o Mój Zasięg. Głównym celem kampanii jest przeciwdziałanie fonoholizmowi oraz e-uzależnieniom u dzieci i młodzieży. W związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższym raportem, który obrazuje jak ogromny problem stanowi częste korzystanie z telefonów komórkowych przez nasze dzieci. Raport jest o tyle wiarygodny, że badaniu poddano około 50.000 uczniów z całej Polski, w wieku 12-19 lat.

https://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/

Czytaj więcej: Drodzy Rodzice!

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w okresie ferii zimowych tj. w dniach 20 stycznia - 2 lutego 2020 roku półzimowiska będą organizowane w następijących szkołach.

cały tekst dostępny w formacie pdf

We wtorek tj.19 listopada w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Elbląga za wysokie wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2018/2019.

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski wręczył stypendium 200 uczniom elbląskich szkół. Wśród stypendystów były trzy uczennice naszej szkoły: Natalia Wlazło z VIII B oraz Małgorzata Leśniewska i Aleksandra Noga z klasy VIII A. 

Dziewczętom życzymy dalszych sukcesów a wszystkich uczniów klas siódmych i ósmych, którzy osiągną średnią ocen co najmniej 5,2 i bardzo dobrą ocenę z zachowania po I semestrze bieżącego roku szkolnego zachęcamy do składania wniosków stypendialnych i zasilenia szacownego grona stypendystów.

Czytaj więcej: Stypendia dla naszych uczniów

Zwracam się z ogromną prośbą, o aktywny udział w akcji „Się gra się ma...Bezpieczny Playroom!”. Nasza świetlica bierze udział w konkursie, zorganizowanym przez firmę Hasbro, w którym można wygrać cenne nagrody, między innymi remont świetlicy, wyposażenie w naklejki i gry itp. Wystarczy wejść codziennie na stronę www.siegrasiema.com i oddać głos na naszą świetlicę.
Moi drodzy, w grupie siła, zawalczmy wspólnie o to, aby  dzieci spędzały czas w świetlicy jeszcze bardziej aktywnie! Każda osoba codziennie może oddać 1 głos (jednocześnie z różnych urządzeń, np.
i z komputera, i z telefonu). I tak każdego dnia – aż do 28 listopada. Zachęćcie do udziału rodzinę, przyjaciół, znajomych.

Link do głosowania: https://www.siegrasiema.com/swietlice/50

                      

                                       Pozdrawiam i dziękuję za każdy oddany głos

                                                    Jolanta Gołębiowska – kierownik świetlicyList Pana Prezydenta Miasta Elblaga skierowany do Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

całość w pliku pdf

Zapraszamy rodziców

uczniów klas I-VIII

na spotkanie, które odbędzie się

10 września o godz. 17.00 w stołówce szkolnej.

Temat spotkania:

Organizacja roku szkolnego 2019/2020.

Zakończyła się coroczna akcja Rowerowy Maj. Przez prawie cały miesiąc uczniowie klasy IV a, V a, V b oraz VI a podróżowali do szkoły rowerami, hulajnogami, na wrotkach i deskorolkach. Łącznie uczestnicy rowerowej kampanii przemieszczali się na trasie dom-szkoła 704 razy!.

Najwyższą frekwencją oraz liczbą przejazdów w naszej szkole może pochwalić się klasa VI a ( frekwencja-40,22%, liczba przejazdów 370), na drugim miejscu uplasowali się uczniowie klasy IV a (frekwencja-16,40%, liczba przejazdów 164), trzecią lokatę wywalczyli uczniowie klasy V b (frekwencja-12%, liczba przejazdów 96).

Czytaj więcej: PODSUMOWANIE AKCJI ROWEROWY MAJ

Szanowni Państwo,
W związku z niemożnością przeprowadzenia losowania nagrody głównej jaką
jest rower ufundowany przez Salon Rowerowy KM BIKE organizatorzy
zdecydowali o przeprowadzeniu II etapu konkursu "Rowerowy Maj". Bardzo proszę o
rozesłanie poniższej informacji do rodziców oraz umieszczenie na
Facebooku
Piknik Rowerowy już 8 czerwca a główną nagrodą do wygrania będzie rower
ufundowany przez Salon Rowerowy KM BIKE.
Co zrobić, aby wygrać rower? Wystarczy ułożyć ułożyć hasło promujące
zdrowie oraz rower.
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy kampanii "Rowerowy Maj" w
Elblągu, którzy zanotowali 100% frekwencję oraz osoby mające 1 przejazd
mniej.
Hasło konkursowe należy wysłać poprzez formularz na stronie
Na hasła czekamy do czwartku 6 czerwca do godz. 18.00
Nagroda główna zostanie wręczona podczas pikniku 8 czerwca. W

zależności od liczby zgłoszeń przewidziane są nagrody dodatkowe.

Z poważaniem,

Robert Turlej

6 czerwca ( czwartek ) o godz. 17.00 w gabinecie numer 22 odbędzie się zebranie rodziców i opiekunów dzieci, które od nowego roku szkolnego będą uczęszczać do klasy pierwszej.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej bezpiecznaszkola.men.gov.pl został zamieszczony dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał ten został przygotowany dla dyrektorów szkół/placówek, nauczycieli, a także dla rodziców. Dokument stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, który mogą Państwo znaleźć tutaj: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

Czytaj więcej: Drodzy Rodzice!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW NA SPOTKANIE,

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 4.06.2019 r.

O GODZ. 17:00 W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.

Temat spotkania:

 1. Prelekcja nt. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.
 2. „Bezpieczne wakacje – żyj bezpiecznie”.

INFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk

 

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r.w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Czytaj więcej: Informacje dla rodziców 

Kampania „Rowerowy Maj 2019” (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Kampania adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników szkół podstawowych/ przedszkoli z terenu danego miasta Elbląga.

pełny tekst i regulamin znajduje się w pliku pdf

Informacja dla rodziców na temat możliwych świadczeń z ZUS-u z tytułu zapowiadanego strajku w placówkach oświatowych od 8.04.2019 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje Ci, jeśli jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, czyli:

 • jesteś pracownikiem,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • wykonujesz pracę nakładczą,
 • wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy- zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę, lub pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, np. jesteś nianią,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,
 • wykonujesz odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • jesteś duchownym.

Więcej informacji znajduje się w linku poniżej:

https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/komu-przysluguje

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr