foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w ElbląguBEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE

Nasza placówka przystąpiła do Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie.

czytaj więcej

eTwinning

Nasza szkoła realizuje projekty w ramach eTwinning.

czytaj więcej

Przykłady Dobrych Praktyk

Nasi nauczyciele dzielą się przykładami dobrych praktyk, tak by stanowiły inspirację dla innych placówek.

czytaj więcej

Mistrzowie Kodowania

Bierzemy udział w IV edycji programu Mistrzowie Kodowania, ponieważ programowanie jest językiem przyszłości.

czytaj więcej

Najlepsza szkoła w mieście!

Witamy!

terapia logopedyczna

LOGOPEDIA3str

Mowa, jako sposób porozumiewania się pełni istotną funkcję nie tylko w procesach komunikacyjnych, ale jest także wyznacznikiem prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka. Większość relacji społecznych opartych jest na mowie ustnej, a dziecko z problemami w tym zakresie i świadome swoich trudności, często staje się milczące, nieśmiałe, a w rezultacie wycofane z życia dziecięcej społeczności. Nieusunięta wada wymowy negatywnie wpływa również na rozwój umiejętności czytania i pisania oraz na rozwój słuchu fonematycznego, który warunkuje prawidłowe rozumienie mowy. Ważna jest więc praca nad prawidłową artykulacją i całościowym rozwojem mowy.

Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i wynosi 30 minut (dwa spotkania tygodniowo) lub 60 minut (jedne zajęcia  w tygodniu). W placówce prowadzone są zajęcia indywidualne oraz grupowe. Zajęcia prowadzone są w gabinecie logopedycznym nr 21 (pierwsze piętro). Dzieci, uczęszczające na terapię powinny założyć zeszyt oraz teczkę do zbierania materiałów i utrwalania ich w domu. Rodzice są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą, aby otrzymać informacje o stanie mowy dziecka, na temat pracy z dzieckiem w domu oraz postępów na zajęciach.

Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane codziennie przez 15 minut, przed lustrem, zawsze w obecności rodzica, który wskaże ewentualne błędy. W miarę możliwości ćwiczenia powinny odbywać się 2 razy dziennie. Ćwiczenia są zapisywane, wklejane do zeszytu lub umieszczane w teczce logopedycznej. Uczeń jest zobowiązany do codziennego przećwiczenia całych ostatnich zajęć, a raz w tygodniu całej zawartości teczki i zeszytu. Wskazane jest, by rodzice, w miarę możliwości, uczestniczyli w zajęciach logopedycznych, ponieważ w ten sposób mogą zapoznać się z prawidłowym sposobem wykonywania ćwiczeń. Zapewniam, że terapia będzie prowadzona zachowaniem zasad poufności.

Warunkiem skutecznej terapii logopedycznej jest praca z dzieckiem w
domu. Bez niej nie będzie efektów w postaci poprawnej wymowy lub będą one znacznie rozłożone w czasie.

Nasze certyfikaty


 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr