foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

Dnia 7 marca 2019 r. bibliotekę szkolną odwiedziły przedszkolaki z pobliskiego Przedszkola Nr 5. Dzieciaczki zostały zapoznane z regulaminem biblioteki, jej funkcjonowaniem oraz znajdującymi się w niej zbiorach bibliotecznych. Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały kolorowe zakładki do książek.

Czytaj więcej: Wizyta dzieci z Przedszkola Nr 5 w bibliotece szkolnej

Dnia 27 XI 2018 r. uczennice klas starszych: Nikola Nowakowska, Kinga Gałecka oraz Karolina Skinder czytały dzieciom z pobliskiego Przedszkola nr 5 swoje autorskie bajki. Celem akcji było zachęcenie i wdrażanie maluchów do codziennego słuchania utworów literackich dla dzieci czytanych przez dorosłych.

Czytaj więcej: Czytanie autorskich bajek w bibliotece

Dnia 22 XI 2018 r. uczniowie klasy V b uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, której celem było zapoznanie ich z NPRCz oraz nowościami zakupionymi w ramach tego programu. Podczas zajęć uczestnicy wymienili pozytywne strony czytania, prezentowali swoje ulubione książki oraz czytali fragmenty nowości wydawniczych, które polecali swoim rówieśnikom. Na zakończenie zajęć uczniowie wypożyczyli prezentowane przez siebie nowości.

Czytaj więcej: Lekcja biblioteczna w klasie V b

Dnia 19 listopada 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego dla klas starszych „ Moja autorska bajka”.

I miejsce zajęła Nikola Nowakowska (kl. 6 a) za bajkę „ Przygoda dzielnej Kory”,

II miejsce otrzymała Kinga Gałecka (kl. 8 b) za bajkę „Świat za niebieskimi drzwiami”,

III miejsce przypadło Oli Gałce (kl. 4 a) za bajkę „ Trol Bambo i inni” oraz Karolinie Skinder (kl. 8 b) za bajkę „ Pomocny duszek”.

Czytaj więcej: Rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego „ Moja autorska bajka”

Dnia 30 X 2018 r. w bibliotece szkolnej odbyły się lekcje biblioteczne dla uczniów kl. VI a, VIII a i VIII b. Na zajęciach uczestnicy zostali zapoznani z celami NPRCz oraz poznali nowości wydawnicze, które zakupiono w ramach powyższego programu. Podczas zajęć uczniowie dyskutowali

Czytaj więcej: Lekcje biblioteczne w kl.  VI a, VIII a i VIII b

Lista książek, zakupionych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Celem NPRCz jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Czytaj więcej: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

20181029 082635Dnia 29 X 2018 r. uczniowie klasy IV a uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, której celem było zapoznanie ich z NPRCz oraz nowościami zakupionymi w ramach tego programu. Podczas zajęć uczestnicy wymieniali pozytywne aspekty czytania, prezentowali swoje ulubione książki oraz czytali fragmenty nowości wydawniczych, które polecali swoim rówieśnikom. Na zakończenie zajęć uczniowie wypożyczyli książki.

Czytaj więcej: Lekcja biblioteczna w kl. IV a

UWAGA UCZNIOWIE KL. V-VIII !!!

Kręcimy spot reklamowy promujący czytelnictwo!!!!

Jeśli chcesz wziąć w nim udział, wypożycz z biblioteki szkolnej swoją ulubioną książkę i zachęć rówieśników do jej przeczytania!

Zachęcam również do wypożyczania nowości wydawniczych z programu NPRCz, które czekają na Was w bibliotece szkolnej!

Na kręcenie spotu przyjdź do biblioteki szkolnej 30 października o godz. 15.15 !

KONKURS LITERACKI DLA KL. VI - VIII !!!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki pt. „ Moja autorska bajka dla dzieci”.

Napisz swoją bajkę, którą przeczytasz uczniom klas I-III w naszej szkole.

Gotowe i podpisane prace przynieś do biblioteki do dnia 31 października.

Czekaja atrakcyjne nagrody !!!

Gorąco zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie !

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisłąwa Staszica w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp8.elblag.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Raport o stanie dostępności

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia liter

podświetlane linki

mapa strony

skala szarości

jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 28-11-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alicja Pielak
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 55 625 85 21
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Deklaracja architektoniczna:
   Szkoła posiada dwa obiekty – budynek szkoły (złożony z dwóch połączonych brył) oraz hala sportowa.
   Główne wejście do szkoły posiada schody, nie jest wyposażone w jakąkolwiek dogodność dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, poręczy). Podobnie w wewnętrznej części budynku (wiatrołap oraz reszta budynku). Na każdym piętrze występują różne poziomy posadzki (co najmniej dwa). Toalety jak również korytarze nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
   Budynek hali sportowej posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek. Budynek posiada jeden poziom posadzki, toaleta jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
   Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szańcowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
all4web