foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

paszportstrW lutym 2016 r. nauczyciele z naszej placówki mieli możliwość uczestniczenia w kursie „Pokonując trudności wędrując ku przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z elementów szkolenia była obserwacja nauczycieli brytyjskich podczas ich pracy z dziećmi. Zaobserwowaliśmy, iż nauczyciele ci wykorzystują w swojej pracy ocenianie kształtujące, dokumentując prace dzieci, opisując co uczeń potrafi i nad czym musi jeszcze popracować, określając jasne kryteria oceny przed każdą aktywnością a także motywując uczniów do dokonywania samooceny. Elementy oceniania kształtującego postanowiliśmy wykorzystać w naszej placówce. W związku z tym od tego roku szkolnego uczniowie klas II i III, podczas zajęć z języka angielskiego, rozpoczęli pracę z Europejskim Portfolio Językowym (EPJ) dla dzieci w wieku 6 – 10 lat. Jest to dokument

mający na celu wspieranie samodzielności ucznia w procesie uczenia się języków obcych i poznawania innych kultur. Dzieci w portfolio notują swoje doświadczenia zebrane w trakcie uczenia się języka. EPJ jest narzędziem wpisującym się w nurt oceniania kształtującego. Dzięki niemu uczeń rozwija poczucie własnej wartości, ocenia swoje umiejętności, ocenia to co już wie, a czego powinien się jeszcze nauczyć oraz rozpoznaje swoje mocne strony i określa wyzwania. Dzieci wypełniając swoje portfolia przedstawiają wiedzę zdobytą nie tylko podczas nauki w szkole, ale także własne doświadczenia oraz opisują udział w konkursach językowych i odbytych kursach. W świat EPJ dzieci wprowadza wesoły smok Europek, który pomaga im w poszczególnych zadaniach. Uczniowie chętnie uczestniczą w lekcjach z wykorzystaniem portfolio i chętnie oraz z dużą starannością je wypełniają.

informacja z gazety

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr