foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

IMG 20170607 162935strMuzyka, śpiewy, zabawy i przepyszne jedzenie jak u mamy. Gdzie to wszystko? Ano właśnie na Festynie Rodzinnym, który zorganizowała „Ósemka” 7 czerwca br. Kto był – ten wspomina, a kto nie – niech żałuje!

Czytaj więcej: Festyn Rodzinny

 

album o staszicuDnia 13 czerwca rozstrzygnięty został konkurs historyczny dla kl. IV – VI „Album o Stanisławie Staszicu”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o patronie szkoły oraz kultywowanie tradycji naszej placówki.

Czytaj więcej: Konkurs "Album o Stanisławie Staszicu"

20170609 090548strDnia 9 czerwca uczniowie z klasy VI a z panią od przyrody G. Wojtczak byli w Gimnazjum Nr 7 na zajęciach z chemii. Pod kierunkiem nauczycielki chemii, pani Statek szóstoklasiści wykonywali różne doświadczenia np.: kolorowe wiry, lawę z piany, samopompujący się balonik, lampka nocna, spalanie

Czytaj więcej: Zajęcia z chemii

20170608 123023strDnia 8 czerwca uczniowie klasy III a, V b oraz IV a i V a z paniami: Alą Chont, Grażyną Wojtczak i Krystyną Kamińską byli na jednodniowej wycieczce w Trójmieście. Najpierw odwiedzili Oceanarium. To niewątpliwie jedna

Czytaj więcej: Wycieczka do Trójmiasta

k tempczykW bieżącym roku szkolnym 2016/17 uczennica Klaudia Tempczyk z klasy VI a uzyskała zaszczytny tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego. Laureatce, która sumiennie przygotowywała się do zawodów polonistycznych i potwierdziła wybitnie wysokie umiejętności humanistyczne, życzymy dalszych osiągnięć i wytrwałości w pracy. Niech ten pierwszy, poważny sukces będzie jednocześnie pierwszym

Czytaj więcej: Laureatka konkursu

IMG 1407strDwadzieścioro sześcioro uczniów z klas IV - VI uczestniczyło w dniach 31 maja – 1 czerwca w wycieczce do Warszawy. Wycieczkę zorganizowały panie Joanna Malec oraz Urszula Tałuć. W stolicy zwiedzaliśmy Stadion Narodowy, na którym odbywają się wydarzenia sportowe, muzyczne i rozrywkowe.

Czytaj więcej: Wycieczka do Warszawy

20170425 121006strDnia 25 kwietnia w naszej szkole zorganizowany został międzyszkolny konkurs pod hasłem: ,,Czysta Planeta-Zdrowy człowiek’’. W konkursie wzięły udział trzyosobowe zespoły ze szkół: SP1, SP18 i SP8. Celem konkursu było

Czytaj więcej: Konkurs ekologiczny

20170315 133227strDnia 15 marca uczniowie klasy V b z wychowawczynią Grażyną Wojtczak uczestniczyli w warsztatach "Sama Słodycz Cafe" w Manufakturze Cukierków na Starym Mieście w Elblągu. Były to bardzo ciekawe zajęcia, na których dzieci mogły obserwować etapy powstawania karmelków. Atrakcją warsztatów było wykonanie przez dziecko swojego lizaka. Na koniec panie zadawały pytania dotyczące powstawania cukierków, na które uczniowie chętnie odpowiadali.

Czytaj więcej: Wycieczka do fabryki cukierków

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr

 

A4 Popup

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisłąwa Staszica w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp8.elblag.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Raport o stanie dostępności

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia liter

podświetlane linki

mapa strony

skala szarości

jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 28-11-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 8 w Elblągu

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alicja Pielak
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 55 625 85 21
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  1. Deklaracja architektoniczna:
   Szkoła posiada dwa obiekty – budynek szkoły (złożony z dwóch połączonych brył) oraz hala sportowa.
   Główne wejście do szkoły posiada schody, nie jest wyposażone w jakąkolwiek dogodność dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, poręczy). Podobnie w wewnętrznej części budynku (wiatrołap oraz reszta budynku). Na każdym piętrze występują różne poziomy posadzki (co najmniej dwa). Toalety jak również korytarze nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
   Budynek hali sportowej posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach zamontowany jest dzwonek. Budynek posiada jeden poziom posadzki, toaleta jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 
   Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szańcowej, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
  6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
all4web