foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkoła Podstawowa nr 8

im. Stanisława Staszica w Elblągu

b

a

W maju i czerwcu, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej i socjoterapeutycznej, wzięły udział w kampanii „Niosę Pomoc”, w ramach działań Polskiej Akcji Humanitarnej. Celem Kampanii było:
• kształtowanie wśród dzieci postaw: otwartości, odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz innych,

• przekazanie rzetelnej wiedzy o krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi oraz o udzielaniu im skutecznej pomocy.

W ramach modułu „Dostęp do edukacji” dzieci dowiedziały się między innymi, jakie: znaczenie ma dostęp do edukacji dla mieszkańców krajów globalnego Południa, dlaczego tak ważne jest zapewnienie prawa do edukacji dla wszystkich ludzi, jakie napotykamy bariery w jego realizacji oraz jakie działania są podejmowane, aby to prawo zapewnić.

W ramach modułu „Dostęp do wody” uczniowie poznali: prawo do wody na świecie i jego znaczenie oraz przyczyny i skutki utrudnionego dostępu do wody.

Nasze certyfikaty

 

 

 

 

aastr

astr

ffdvfvstr

 

fgggfhstr

 

gbgbthbththnythstr

 

ggggggggstr

 

gggstr

 

Narkotykistr

 

logo 1str

 

mistrzstr

 

vfdvf vstr